Profi trénink

Profesionální No mind trénink, level 1

 

Antistresová No mind terapie, certifikovaný pobytový trénink

Pondělí  27. července (večer) až neděle 2. srpna (poledne) 2015

Získejte unikátní certifikovaný No mind trénink s licencí.

Během jednoho pobytu prožijete a poznáte tři No mind terapie:

Antistresová No mind terapie

Osho No mind terapie – Osho therapist training

No mind uvolnění chronického napětí v těle

 

 

 

Kvalifikujte se pro nový perspektivní obor, který Vám otevře cestu k bohatství a vnitřní harmonii.

Staňte se profesionálním terapeutem pro kvalitní způsob života.

Poznejte do hloubky Antistresové No mind terapie, naučte se účinné know-how.

Získejte profesionální licenci

 

 

Antistresová No mind terapie

Společnost je čím dál více pod vlivem chronického stresu. Používáním nových informací, technologií, počítačů, internetu, mobilů jsme získali nové schopnosti a dříve netušené možnosti. Za to všechno jsme nuceni draze zaplatit. Jenom za posledních deset let se náš život radikálně změnil. Tempo změn neustále narůstá. Moderní člověk je vystaven stále většímu psychickému a fyzickému tlaku.

Nevyhnutelně se dějí a budou dít následující dvě věci:

a) Jsme a budeme pod stále větším psychickým tlakem, se kterým se stále obtížněji budeme vyrovnávat. Tento psychický tlak má a ještě více bude mít dopad na naše tělesné zdraví. Vznikají a ještě více budou vznikat nové choroby, které budou obtížně léčitelné.
Následkem chronického stresu a chronického stavu v těle jsou a ještě budou tyto choroby těla i ducha těžko diagnostikovatelné. Samozřejmě, že dlouhodobý stres má dopad na schopnosti člověka, na jeho talent a dovednosti. Na jeho schopnost se uživit. Jednoduše se dá říci, že člověk nemá a ještě více nebude mít na nic čas. Nemá a nebude mít čas na sebe, na důležité věci, na zásadní rozhodnutí.

b) V daleko větší míře než dříve budou vznikat nové obory, postupy, metody, jak se s tím vyrovnat. Tyto nové obory nabízejí obrovské možnosti. Máme šanci něco nového poznat, zajistit si smysluplné podnikání nebo se rekvalifikovat. Samozřejmě, že máme příležitost získat nástroje pro kontrolu stresu v našem životě.

Současné metody:

V současnosti neexistují účinné antistresové techniky. Stres je kontrolován lidskou myslí. Člověk se v celém školství vyvíjí hlavně intelektuálně. Lidstvo vsadilo vše na intelekt.

Základní problém je, že stresu není možné se zbavit pomocí lidské mysli. Poškozený vystresovaný nástroj nemůže léčit sám sebe. Tento fakt je známý.

Psychologické postupy dokážou mírnit stres. Člověk pochopí sice příčinu, ale neumí ji odstranit. Všechny metody pracující s takzvanou kontrolou mysli pomocí vizualizací jsou čím dál více nepoužitelné. Mysl stresuje sebe sama.

Antistresové přístroje se snaží pomocí různých rytmů ovlivnit bioelektrické procesy na základě slabého elektromagnetického pole mozku. Výsledkem bývá zpravidla vnější efekt. Proces nemůže být vědomě antistresový. Stroj nemůže nahradit lidské vědomí

Zážitkové terapie jsou novým oborem, který skutečně někam vede. Nicméně zasahuje jenom povrchní vrstvu člověka, neboť nemocná mysl blokuje schopnost něco zažívat.

s 2

Antistresová No mind terapie

Igor Samotný vyvinul terapii, která uvolňuje mysl a osvobozuje tělo od stresů. Následně harmonizuje pravou a levou hemisféru člověka, mysl a tělo a energeticky srovnává pravou a levou část těla.
Terapie vychází z japonských zenových tréninků, z práce Bhagawana Sri Rajneeshe a jeho meditačních terapií, z pránické léčby, z jógy a ajurvédy, z arteterapii a postupů alternativního umění.

Jedná se o 21 lekcí, které kombinují cvičení, dotek a sebevyjádření. Těchto 21 lekcí vytvoří terapii, která je hluboko anti stresující a všestranné harmonizující.

Má dvě verze

a) Domácí terapie, člověk léčí sebe sama, zbavuje se hlubokých stresů a obnovuje tok životní síly

b) Individuální nebo skupinová terapie druhých osob. Člověk pomáhá druhým lidem.

Program je chráněn autorským zákonem.

osho no mind

Osho No mind terapie – Osho therapist training

Světový unikát

Unikátní Oshova No mind terapie. Staňte se Osho terapeutem. Program je chráněn ochrannou známkou Osho. Tradiční trénink skrze aktivní meditace vede k hluboké transformaci člověka.
Poprvé se objevil v sedmdesátých létech minulého století. Od té doby se stal účinným nástrojem pro porozumění sebe sama a rozvinutí svého talentu.

 No mind

No mind uvolnění chronického napětí v těle

Jedná se o kombinaci No mind techniky a cvičením se svalovým napětím. Tato terapie umožňuje osvobodit tělo od napětí a následně podat lepší sportovní výkon. Každý amatérský nebo profesionální trenér ocení tuto terapii. Stejně tak tato terapie najde uplatnění při tanečním nebo pohybovém umění nebo všude, kde se pracuje s talentem našeho těla. Terapie je produktem zahraniční praxe Igora Samotného v oblasti arteterapie a práce s uměleckým talentem. Trénink je chráněn autorským zákonem.

růže

Certifikace a licence:

Absolvováním tréninku získáte trvalé bezplatné právo užívat zmíněné terapie pro práci se sebou.

Dále absolvováním získáváte zdarma také licenci pro individuální práci s druhým člověkem. Tato licence je na jeden rok a v případě dodržení podmínek ( licence chrání kvalitu a dobré jméno) je bezplatně prodlužována.

Kdy:

Pondělí 27. Července (večer) až neděle 2. srpna (poledne) 2015

Kde:

Centrum01

Lažánky u Brna

Délka: 6 dní

Příspěvek: 12.980 Kč zahrnuje program, ubytování, stravu. Při zaplacení celé částky s přihláškou je příspěvek ve výši: 11980 Kč

Záloha: 3000 Kč, doplatek do 20. Června 2014

Centrum02

Storno podmínky:
Storno ve výši zálohy do 20. června 2015, po 20. červnu 2015 je storno 100 % z uvedené částky.